• web-benner_03-1.jpg

Ursprung av vårt namn

Pandora motsvarar en framtida ny värld, en ny planet. Med tanke på den generellt låga standarden för gästhemsmiljö och -tjänster i Hong Kong, kommer vi fram med en idé att skapa egna med en ny definition av standarder. Efter 80-talet har blivit en het term i Hong Kong. Det tycks ha en hel del tänkande i samhället att unga födda efter 1980 är mindre kapabla, mindre jobbiga och i allmänhet överskämda jämfört med de äldre motsvarigheterna. Alla våra grundare Ron, Wincent, Fai och Issac föddes på 80-talet, och vi vill bevisa att vissa ungdomar har sina drömmar och kan uppnå något som ligger bortom fantasin hos den sista generationen.

Vi tror att kultur, konst och grönt koncept är några av de väsentliga väsentliga elementen som ger livsbetydelser. Vi önskar ta tillfället i akt att införliva sådana begrepp i vårt vandrarhem och upplysta den tid som våra gäster bor hos oss.